تبلیغات
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی هرمزگان
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی هرمزگان
 


باعرض سلام وادب وتبریک وتهنیت اعیادشعبانیه وباالخص ولادت باسعادت منجی بشریت حضرت مهدی(عج) به محضرشماهمکاران وخوانندگان محترم سایت،
درمورخه های 11و13 تیرماه91 با پیگیریهای مکرر وتلاش بی وقفه این شورا جلساتی درکمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون مشکلات کارگزاران وپیمانکاران مراکزمخابرات روستایی تشکیل گردید.
درجلسه روزسه شنبه مقارن ساعت15 که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ووزیر محترم فناوری واطلاعات ومعاونین ایشان وقائم مقام مخابرات ایران ومدیرکل ومعاونت درآمدتامین اجتماعی وتعدادی از نمایندگان کارگزاران ازخراسان رضوی وآذربایجان غربی حضورداشتند تامین اجتماعی قبول نمودنددرهفته آتی به استانها ابلاغ نمایندتا آندسته از همکارانیکه به علت نداشتن قرارداد موفق به پرداخت 7درصدبیمه خودنشده اندباتاییدیه مخابرات این مهم اجرایی گرددتا کاربرای این افرادسهل وآسان شود.
معاونت درآمدبیمه ابرازداشتندورژن احتساب بیمه افرادی که 7درصد را واریزنموده اند به استانها فرستاده شده است ونیز درآمدبیمه استانها مکلفند هرچه سریعتر سابقه بیمه این افرادرا ایجادنمایند وچنانچه دراستانی پیرامون این موضوع مشکلی دارند بیمه آن استان مشکل را به طورمکتوب مدیریت آن بیمه به اداره کل درآمدبیمه ارسال نماید تامشکل مرتفع گردد.
دراین جلسه مدیرکل درآمدومعاونت ایشان ونیز قائم مقام مخابرات ابرازداشتند تفاهم نامه ای پیرامون بیمه ازمورخه 88/10/21 به بعدتنظیم نمودند تا 23درصد که مبلغی حدود25میلیارد تومان می باشد کارفرما مخابرات پرداخت نماید وازاول مردادماه کارگزاران نیز 7درصد سهم کارگری را پرداخت نمایند تا این مقطع نیز برای این قشر ایجادسابقه گردد.

دراین جلسه پیرامون آینده وقرارادادهای جدیدبحث وبررسی گردید که قائم مقام مخابرات درپاسخ نمایندگان ابرازداشتند قراردادجدیدی بایک تیپ ویکنواخت برای سطح کشور آماده وتهیه گردیده است که به زودی به مدیران استانها ابلاغ خواهدشد تا این افراد از مزایای قانون کار برخوردارباشند که درمورد این موضوع درآینده توضیح بیشتری خواهیم داد.
جناب مهندس محجوب نماینده محترم مجلس وعضوکمیسیون اجتماعی به حمایت از کارگزاران دراین جلسه ،از مخابرات وبیمه پیرامون بندهای تکلیفی صورت جلسه کمیسیون در91/01/29 سوال نمودند که از بندهای تکلیفی چه کارهایی انجام گردیده است که پاسخ مسئولان مخابرات وبیمه برای ایشان قانع کننده نبود که نیز دفاعیه ایشان باعث شد ریاست کمیسیون واعضای آن را جلب توجه نماید ودستوربه آن داشتند تا 15روز دیگرچنانچه مشکلات ابرازشده ازسوی نمایندگان کارگزاران ازباب گذشته وحال وآینده برطرف نگردد کارگروهی تشکل از نمایندگان مجلس،وزارت کارواموراجتماعی ووزارت ارتباطات وتامین اجتماعی ومخابرات ودولت ونماینده کارگزاران درکمیسیون اجتماعی تشکیل جلسه خواهدداد واین مهم را قانونی پیگیری خواهد نمود.

مطالب خاص دیگری دراین کمیسیون مطرح گردید که به اطلاع نمایندگان استانها رسانده خواهدشد لذا ازکلیه مسئولینی که درفراهم کردن این جلسه ما را کمک ویاری نمودند باالخص جناب دکترسبحانی نیا ومهندس محجوب ودبیر واعضای کمیسیون اجتماعی وحاضرین درجلسه وهمکاران همیشه یار،(لکزیان،حسن پور،هوشمند،قربانزاده وزمانی،نوروزی،گیلان زاده) کمال تشکروقدردانی را به عمل می آوریم.

باتشکر شورای هماهنگی دفاترمخابرات وآی سی تی روستایی کشورنویسنده : مدیریت

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس