تبلیغات
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی هرمزگان
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی هرمزگان
 
 
تاریخ ارسال : شنبه 28 مرداد 1391


نامه اعتراض 75نفر ازکارگزاران مخابرات فسا به فرماندار مبنی برقراردادساعتی مخابرات فارس
درپی اعلام قراردادساعتی کارگران بخش خصوصی مخابرات فارس باشرکت نیک افزارمبین شیراز (شرکتی وابسته به مخابرات فارس) تعداد۷۵نفرازکارگزاران مخابرات شهرستان فسا دراعتراض به این قرارداد وکاهش ساعت کاری ودرنتیجه کاهش چشمگیرحقوق وبیمه ازیکماه به ۱۵روز نامه ای به فرماندارشهرستان فسا ارسال نمودند. متن این نامه بدین شرح است:


بنام خدا

فرمانداری محترم شهرستان فسا

باسلام وآرزوی قبولی طاعات و عبادات در رمضان المبارک

احتراما باستحضارمی رساند باتوجه به مشکلات بوجودآمده درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی ازطرف شرکت مخابرات استان فارس ،ماامضاکنندگان (بپیوست) مبنی بر تغییرساعت کاراز ۵/۷ ساعت قانون کارباحداقل قانون کاربه ۴ و۵ ساعت بصورت ساعت مزدی ومعرفی شرکت پیمانکارواسطه جهت اخذقراردادباکارگزاران شاغل درمخابرات روستایی مخابرات فسا که باعث اجحاف درحق وحقوق گردیده وازیک طرف نارضایتی مشترکین بعلت زیادی حجم کاروجوابگونبودن درساعات اعلام شده قادربه ادامه کارباتوجه به مشکلات اداره زندگی وخانواده نمی باشیم.

باتوجه به اینکه اکثرکارگزاران دارای سابقه کار۱۰ الی ۲۵سال هستند که دراین ایام فرازونشیب ها و سختی هایی راتحمل نموده ایم وانرژی وجوانی خود را دراین راه گذاشته ایم .حال اینکه مخابرات به بخش خصوصی واگذارگردیده وسهام داران آن خود رابرروی سفره آماده کسب درآمدمی بینند غافل ازآنکه نگهداری مراکزروستایی وسرویس دهی ۲۴ساعته حتی درروزهای تعطیل به مشترکین ازطرف کارگزاران بوده که نمونه آن آماده نمودن مقدمات برگزاری انتخابات الکترونیکی درشهرستان فسا دراسفند۹۰ بدون دریافت حتی یک ریال حق الزحمه ویا اضافه کاری می باشد.باتوجه به شعاردولت عدالت محور عاجزانه درخواست کمک واستمداد داریم .باشد که دعای خیر۷۵ نفراز کارگزاران به همراه خانواده دراین ماه مبارک بدرقه راهتان گردد.

کارگزاران مخابرات روستایی شهرستان فسا


نویسنده : مدیریت

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس