تبلیغات
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی هرمزگان
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی هرمزگان
 
 
تاریخ ارسال : دوشنبه 21 فروردین 1391
 

باعرض سلام وادب واحترام وعرض تسلیت به مناسبت ایام شهادتی حضرت زهرا(س)،خواستم به اطلاع همکاران محترم برسانم که شورای هماهنگی کشوری باجدیت همچنان گذشته درسال جدیدپیگیر رفع مشکلات واحقاق حقوق شما بزرگواران می باشدوازاینکه نتیجه کارهای انجام شده درسایت نوشته نشده است به دلیل آن بوده است که این مطالب مهم درخورنوشتن برروی سایت نبوده است و نمایندگان استانها وشهرستانها به طورکامل درجریان ماوقع ونتیجه فعالیتها قرارگرفته اندونیزبامسئولین مربوطه مکرراً درمورد لغوقراردادها وانجام بیمه مقطع 21/10/88 تاکنون حضوری وتلفنی تماس داشته ایم وامروزنیز جهت گرفتن امضای مدیرعامل محترم مخابرات بابت صورت جلسه کمیسیون اجتماعی برای لغوقراردادهاونیزادامه بیمه درزمان خصوصی شدن شرکت مخابرات عازم تهران هستیم ونیزقابل ذکراست گفته باشیم به کلیه مسئولین محترم ومدیران عامل استانها که امروزدر ساختمان مدیرعامل مخابرات ایران جلسه ای دارند اعلام داشته ایم تا بیمه گذشته ونیززمان خصوصی شدن شرکت مخابرات به طوراکمل طبق مکلفات قانون محقق نگردد،مامتصدیان مراکزمخابرات تن به هیچ گونه قراردادی درقالب شرکتهای استانی وشهرستانی و... به جزء مستقیم باشرکت مخابرات ایران نخواهیم داد چراکه هم درگذشته وهم اکنون به ما که ازجان ودل به همولایتیهایمان خدمات می داده ایم اجعاف گردیده است.قابل توجه همکاران چنانچه شرکت مخابرات ایران اقدام به واریزبیمه درزمان خصوصی رابنماید بنا به مشاوره وگفته کارشناسان بیمه طبق قانون بایستی لیست بیمه مارا درقالب لیست معوقه خودشرکت مخابرات ارائه نمایدواعلام می داریم انعقادقراردادهای آتی عادلانه آنست که به طوریکدست ودرچهارچوبه مقررات قانون کاربا مامنعقدگرددلذا به طورجدازهمکاران درسطح کشورتقاضاداریم برای اطلاعات بیشتروتعیین تکلیف با نمایندگان استانها وشهرستانهایشان درتماس باشندویا ازنمایندگان بخواهنددرطی جلسه ای ازکلیه موضوعات ومواردانجام شده عزیزان را مطلع نمایند.باشدکه این پشتکارووحدت شما درسایه توکل برخداوندیزدان نتیجه ای شیرین داشته باشد.

باتشکرشورای هماهنگی واسلامی مراکزمخابرات وآی سی تی کشور نویسنده : مدیریت

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس